O nas

Środowiskowy Dom
Samopomocy
Jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, Typu A i B.
   Typ A dla uczestników przewlekle psychicznie chorych, Typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dom funkcjonuje od 1 października 2006 roku. Przeznaczony jest dla 28 osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa i innych gmin. Zajęcia organizowane są od poniedziałku do piątku, przez sześć godzin dziennie, a pozostały czas przeznaczony jest na ...

nasze prace

left
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
right
dow